Cultural Planning Finland

Kom med och påverka Cultural Planning Finlands verksamhet!

Cultural Planning Finland rf:s årsmöte hålls 9.4.2018 kl 17:30 – 19:30 i Helsingfors.  På mötet diskuteras bl.a. den nya föreningens verksamhet och mål under det första året och föreningens funktionärer väljs.

Välkommen med på årsmöte och bekanta dig med föreningens verksamhet! Tilläggsinfo får du av sekreteraren per e-post: info@culturalplanning.fi