Cultural Planning i Finland

Kulturplanering eller Cultural Planning är en metod där man strävar efter att befrämja beaktandet av den kulturella egenarten på ett helhetsinriktat och övergripande sätt när det gäller regional utveckling, stadsplanering och offentligt beslutsfattande.

Cultural Planning Finland rf. har som målsättning att befrämja användandet av metoden och öka medvetandet om dess existens i Finland samt utveckla metoden för att passa in i finländsk planerings-, interaktions- och beslutsfattandekultur. Avsikten är att stödja lokala samfund och befrämja människornas deltagande i att på ett kulturellt och socialt hållbart sätt utveckla den egna livsmiljön.

Kontakta oss