Kirjoittaja: Eveliina Harsia, Pj., Cultural Planning Finland ry

Alle vuosi sitten saimme Pilvi Nummen kanssa ajatuksen perustaa Cultural Planning -yhdistys Suomeen. Ajatuksena oli alusta, joka kokoaa aiheen asiantuntijat ja osaajat sekä siitä kiinnostuneet tahot yhteen, ja jonka turvin voimme tehdä työtä kulttuurisuunnittelun eli cultural planningin ajatusten ja arvojen edistämiseksi suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa. Jotta ajatuksesta syntyi yhdistys, tarvittiin paljon paperityötä, perustajajoukon kokoaminen ja vähän lisää paperityötä. Summasummarum: nyt meillä on ihan oikea yhdistys. Nyt saadaan keskittyä sisältöön.

Kulunut vuosi on ollut oikeaa kulttuurisuunnittelun ilosanomaa. Syksyllä 2017 julkistettiin Kulttuurisuunnittelu-kirja, jonka toimituskuntaa ja kirjoittajia löytyy yhdistyksemme jäsenistöstäkin. Nordic Urban Laboratoryssa cultural planning oli esillä enemmän kuin varmaan koskaan Suomessa. Espoon Hanasaari kokosi hetkeksi maailman cultural planning -gurut kuten Lia Ghilardin, Franco Bianchinin ja Charles Landryn jakamaan uusimpia ajatuksiaan sekä lukuisan määrän cultural planningin tekijöitä käytännön esimerkkeineen. Yhdistykseltä pyydettiin konferenssin kokoava loppupuheenvuoro. Voit lukea koosteen, jonka laadimme blogikirjoituksen muotoon.

Lia Ghilardi ja Cultural Planning Finland NUL:ssa maaliskuussa 2018

Kaupunkitutkimuksen päivillä 2018 hallituksemme jäsen prof. Maunu Häyrynen esitteli kulttuurisuunnittelua keynote-luennossaan. Ja niin ikään toukokuussa luovan kaupunkikehittämisen grand old man Charles Landry vieraili toistamiseen luennoimassa Helsingissä tämän kevään aikana. Tällä kertaa aiheena oli ”Creative Bureaucracy”. Jos ajatus luovasta kaupungista on yksi tapa kiteyttää cultural planningin tavoite, on luova byrokratia olennainen osa keinoja, millä siihen päästään ja miten se ylläpidetään.

Charles Landry ja Creative Bureacracy Helsingin kaupungintalolla toukokuussa 2018

Yhdistyksen ensimmäinen vuosikokous järjestettiin huhtikuussa. Vuosikokous valitsi yhdistykselle puheenjohtajaksi allekirjoittaneen sekä hallituksen, joka koostuu puheenjohtajan lisäksi seitsemästä varsinaisesta jäsenestä ja kahdesta varajäsenestä. Hallitus puolestaan valitsi joukostaan yhdistykselle varapuheenjohtajaksi Jaana Simulan, sihteeriksi Pilvi Nummen, rahastonhoitajaksi Birgitta Smedsin ja viestintävastaavaksi Mia Kivilän. Muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat Maunu Häyrynen, Katja Sågbom, Aki Saariaho, Sirpa Huusko ja Anne Laitinen.

Cultural Planning Finland ry:n toiminta on nyt käynnistynyt. Kuluvan toimikauden toimintasuunnitelman mukaisesti aloittelevan yhdistyksen toimintaa kehitetään vaiheittain. Ensi vaiheessa keskitytään toimintatapojen kirkastamiseen, yhdistyksen tavoitteiden esiin tuomiseen sekä yhteistyötahojen löytämiseen. Tähän tarvitaan apua ja näkemyksiä niin yhdistyksen jäseniltä kuin kaikilta kulttuurisuunnittelusta kiinnostuneilta. Erityisesti haluamme tietää, miten voisimme parhaiten toimia kulttuurisuunnittelun periaatteiden edistäjinä. Kuten Lia Ghilardi totesi keväällä Nordic Urban Laboratoryssa Hanasaaressa: sillä ei ole väliä, miksi sitä kutsutaan vaan mitä saadaan aikaan ja miten toimitaan.

Toiminnan edistämiseksi yhdistys on päättänyt käynnistää suomalaisen cultural planning -oppaan laatimisen. Tästä järjestämme työpajan syksymmällä. Sitä ennen seuraava mahdollisuus cultural planningin ajatuksen avaamiseen tuleekin heti elokuussa, kun pääsen puhumaan yhdistyksen puheenjohtajan roolissa FCG:n järjestämään Vuorovaikutteisen suunnittelun uudet menetelmät – koulutukseen. Toivottavasti nähdään siellä!